Uwaga organizacje, instytucje, grupy działające na terenie Powiatu Płockiego! Można już zgłaszać swoje pomysły do nowej edycji popularnego konkursu. Organizatorzy czekają na wnioski do 22 kwietnia 2019 r.

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Mogą wziąć w nim udział organizacje, instytucje, grupy nieformalne, które mają siedzibę na terenie Powiatu Płockiego i planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z gmin: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice lub miast: Gąbin, Drobin, Wyszogród.

Działania muszą być zaplanowane na minimum 3 miesiące, maksymalnie do 6 miesięcy, w okresie między 1 maja 2019 r. a 15 listopada 2019 r.

UWAGA! Termin składania wniosków - do 22 kwietnia 2019 r.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” 2019 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W 2019 roku organizatorzy szczególnie zachęcają do upamiętnienia 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. - Ostatnie 30 lat jest najdłuższym dla Polaków, od czasu rozbiorów, doświadczeniem Wolności i nieprzerwanego rozwoju gospodarczego. Rok 2019 to też rocznica 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej – podkreślają.

Więcej na temat przedsięwzięcia, w tym regulamin konkursu, można znaleźć tutaj: http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/