Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i trzeciego sektora, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Płocku.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

- Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2019 roku – podkreślają organizatorzy.

Termin spotkania: 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 11.00 – 14.45.

Miejsce spotkania: Hotel Petropol, al. Jachowicza 49 w Płocku.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie polskiego Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy plan wydarzenia: https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-11-kwietnia-plock/?fbclid=IwAR3T95atq0DhJ1dOl_oIKNzVjqEtwHFQeObIohQc9gKcvK_n3abegdUSIFY

Spotkania informacyjne organizowane są przez Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”, realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.