Jak co roku, w tym natchnionym, przedświątecznym okresie Wielkanocnym w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach celebrowano Drogę Krzyżową. Uczestnicy przeszli alejkami niegdysiejszego parku przypałacowego (obecnie siedziba DPS), na których przygotowane były poszczególne stacje. Tradycyjnie podczas procesji niesiony był krzyż przez strażaków OSP w Goślicach. Ceremonii przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera.

W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy DPS, księża z okolicznych parafii oraz zaproszeni goście, wśród których znajdowali się m.in.: Wicestarosta Iwona Sierocka, Członek Zarządu Powiatu w Płocku Paweł Jakubowski oraz Wójt Gminy Bielsk Józef jerzy Rozkosz.