Z okazji przypadającego na 8 maja dnia Bibliotekarza i Bibliotek chcemy złożyć wszystkim pracownikom bibliotek serdeczne życzenia. To dzięki Wam - ludziom kochającym książki społeczność naszego regionu ma nie tylko dostęp do nich, ale również może uczestniczyć w ciekawych spotkaniach literackich i konkursach promujących czytelnictwo i piękno języka polskiego.

Dziękując za codzienny trud w wypełnianiu misji upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa w dobie wszechobecnego internetu życzymy Państwu, aby każdy dzień „przy książkach” był dla Państwa przyjemny i życzliwy.

Życzymy również Państwu zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym, dobrego samopoczucia w każdy czas i wielu czytelników, którzy okazują szacunek i są godni zaufania.