Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Inwestowanie w nieruchomości a inne formy inwestycji

Dlaczego nadal warto inwestować w szeroko rozumiany rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce? W internecie oraz w prasie można znaleźć sporo ogólnych tekstów, które podają nie tylko cyfry dotyczące rozwoju rodzimego sektora nieruchomości, ale także komentarze ekspertów oraz prognozy jeżeli chodzi o przyszłość branży mieszkaniowej.

Oczywiście, wszystko jest jak najbardziej zgodne z prawdą: rynek nieruchomości w Polsce notuje imponujące cyfry rozwoju, co jest motywowane wspólnym występowaniem co najmniej kilku najbardziej istotnych czynników sprawczych. Te same czynniki odpowiadają również za pozytywne prognozy odnośnie przyszłego rozwoju szeroko rozumianej branży nieruchomości mieszkalnych.

Wydaje się jednak, że warto byłoby pokusić się o studium innego rodzaju a mianowicie porównanie inwestowania w nieruchomości a innymi formami inwestycji. W czym konkretnie inwestycja w rynek nieruchomości okazałaby się lepsza od na przykład inwestowania w akcje spółek giełdowych?

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Inwestowanie w nieruchomości a inne formy inwestycji

1. Nieruchomości a akcje giełdowe

Jak już wspominaliśmy, polski rynek nieruchomości od dawna notuje imponujące cyfry rozwoju. Na dodatek, sytuacja w obrębie tego sektora jest uważana za jak najbardziej stabilną, co potwierdzają wydarzenia ostatnich lat: nawet potężne tąpnięcia na światowych giełdach, różne wydarzenia polityczne (BREXIT itp) czy też niepokojące wieści z niektórych europejskich gospodarek właściwie nie wywierały żadnego wpływu na polski rynek nieruchomości.

Jak natomiast przedstawia się to w przypadku akcji giełdowych? Niestety, tutaj każde "zawirowanie" na światowym lub europejskim rynku finansowym może oznaczać natychmiastową przecenę, czyli spadek wartości akcji. W niektórych przypadkach spadki te potrafią mieć charakter naprawdę radykalny. Co więcej, wielu ekonomistów podkreśla, że akcje są obecnie po prostu zbyt drogie w stosunku do wartości przedsiębiorstw będących ich emitentami. Ogromna większość podręczników ekonomii interpretuje taką sytuację jako zwiastun kryzysu na rynku akcyjnym.

2. Nieruchomości a fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią oczywiście bardziej bezpieczną formę lokowania kapitału, niż aukcje. Jednak również w tym przypadku ani zyski, ani też bezpieczeństwo inwestycji nie są porównywalne z tym, co może inwestorom zaoferować obecny rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

Przede wszystkim warto pamiętać, że zasadniczo fundusze inwestycyjne można podzielić na dwa rodzaje: te charakteryzujące się wysoką ekspozycją na akcje giełdowe oraz te o niskiej ekspozycji, jak na przykład tzw. fundusze stabilnego wzrostu. W tym pierwszym istnieje spore ryzyko utraty części kapitału, wynikające z możliwych kolejnych tąpnięć na światowych giełdach. W drugim przypadku mamy natomiast do czynienia z inwestycjami bezpiecznymi, lecz mało zyskownymi.

3. Rynek nieruchomości a lokaty i obligacje

Lokaty i obligacje bez wątpienia stanowią bezpieczną formę lokowania kapitału. Problem? Obecnie są właściwie całkowicie nieopłacalne: zyski z lokat bankowych rzadko są w stanie chociażby zrównoważyć stopę inflacji. Oznacza to, że lokowanie pieniędzy w lokaty, rachunki oszczędnościowe lub obligacje może być uznawane za umiarkowanie dobrą metodę na ochronę kapitału, ale z całą pewnością nie jest sposobem na jego pomnażanie.

Więcej informacji

Na stronie pozyczpodzastaw.pl dowiesz się więcej o pożyczkach pod zastaw dowolnej nieruchomości - sprawdź