II Bieg Obrońców Płocka, 2017 r.

1000 Znaków do wykorzystania