Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  odbyło się podpisanie umowy dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę podpisał Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Powiat Płocki reprezentowali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta, Paweł Bogiel – Członek Zarządu i Katarzyna Leśniewska – Skarbnik Powiatu.

W ramach powyższej umowy Województwo przekaże kwotę  500 000,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w zakresie całkowitego odtworzenia stanu pomieszczeń na parterze i w piwnicy.

W dniu 3 sierpnia 2019 roku w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej Nowym Miszewie wystąpił pożar. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo poddasze części frontowej, poddasze jednego skrzydła budynku głównego oraz poddasze budynku wielofunkcyjnego. Pożar spowodował całkowite zniszczenie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem, warstwami izolacji oraz sufitami podwieszanymi poddasza. Ponadto, w wyniku działania wysokiej temperatury, zniszczeniu uległy murowane ścianki działowe poddasza oraz częściowo trzony kominowe ponad poziomem podłogi poddasza. W grudniu 2019 roku został zakończony pierwszy etap polegający na położeniu więźby dachowej wraz z częściowym dociepleniem poddasza użytkowego. Zostały wykonane przeglądy instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i hydrantowe.