Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych po przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o granty w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach uzyskał pozytywną ocenę.

Tym samym zostały zakupione dla uczniów i nauczycieli laptopy wraz z pełnym oprogramowaniem za kwotę 69 766,83 zł.  Sprzęt został przekazany do trzech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Płockiego tj. do Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz szkoły specjalnej Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.  Na ten cel maksymalna kwota o jaką mógł ubiegać się każdy powiat to 70 000,00 zł.

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.polska cyfrowa 1