Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

W związku z wieloma pytaniami, jakie spłynęły do Starostwa Powiatowego w Płocku, a dotyczącymi kwarantanny praconików sezonowych, Starostwa Płocki Mariusz Bieniek zwrócił się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o złagodzenie restrykcji dla pracowników sezonowych z uwagi na specyfikę branży rolniczej i sadowniczej. Pismo Starosty Płockiego Mariusza Bieńka oraz odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski znajdą Państwo w załączniku.