Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Dnia 8 września br. Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek w imieniu Powiatu Płockiego zwarł umowę z Firmą Szkolenia i Doradztwo Jarosław Bogusz reprezentowaną przez Pana Jarosława Bogusza na opracowanie dokumentu „Strategii Elektromobilności Powiatu Płockiego na lata 2021-2036”. Dokument ten ma na celu wyznaczenie ram działania władz powiatu jak i innych podmiotów na rzecz rozwoju elektromobilności w Powiecie Płockim oraz stworzenie efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku poprzez redukcję zanieczyszczeń, wpływając na poprawę jakości powietrza na terenie całego powiatu.

Dokument strategii uwzględniać będzie m.in. następujące zagadnienia tematyczne związane z:

 • Stworzeniem sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
 • Popularyzacją i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
 • Bieżącą modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych;
 • Ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych
  z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
 • Ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
 • Ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
 • Edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji,
  w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw w transporcie drogowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.