Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

 

„Inwestowanie w wiedzę

zawsze przynosi największe zyski”

                                      Benjamin Franklin

W dniach 13-26 września 2020  roku  Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku realizuje projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ERASMUS+ .

Głównym celem projektu jest:

  • zwiększenie mobilności zawodowej uczniów i dostosowanie ich wiedzy oraz kompetencji do potrzeb rynku pracy;
  • zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego poza krajem;
  • zwiększenie atrakcyjności młodzieży jako przyszłych pracowników;
  • budowanie wiary w swoje możliwości i lepsze odnalezienie się na europejskim rynku pracy.

Projekt umożliwia wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na dwutygodniowe zagraniczne praktyki w greckich przedsiębiorstwach. Partnerem w projekcie jest grecka instytucja Golden Sun Mobility Center, która specjalizuje się w kształceniu zawodowym.

Praktyki skierowane są do 64 uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik weterynarii i technik rolnik. Przed wyjazdem uczniowie przeszli  kompleksowe przygotowanie do mobilności obejmujące: intensywny kurs języka angielskiego, zajęcia pedagogiczne związane z tematyką staży i podnoszeniem motywacji oraz zajęcia kulturowe, w tym elementy obyczajowości greckiej.

Dzięki mobilności uczniowie realizujący praktyki w Grecji podniosą kompetencje i umiejętności zawodowe, językowe, świadomość międzykulturową, kompetencje społeczne, personalne i organizacyjne.