Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

 2 października 2020 r. odbyła się XXII Inauguracja roku akademickiego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

W tym roku grono osób biorących udział w uroczystości na auli było skromniejsze niż tradycyjnie. Gości, wśród których była Wicestarosta Iwona Sierocka, witał Rektor prof. nadzw. dr. hab. n. medMaciej Słodki.

W przemówieniu inauguracyjnym dr hab. n. med. Maciej Słodki, profesor i Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku podsumował działania prowadzone w minionych latach. 

Po wykładzie Rektora nastąpiła najbardziej uroczysta część Inauguracji, czyli nadanie sztandaru Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w związku ze zmianą nazwy Uczelni. 

W dniu 2 października 2020 r. już po raz 54. uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

W Politechnice obchody zorganizowano w Auli Gmachu Głównego przy ul. Łukasiewicza 17.

To była wyjątkowa inauguracja, co podkreśliła prof. Renata Walczak, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku. Ze względu na pandemię COVID-19 byliśmy zmuszeni znacząco ograniczyć liczbę osób biorących udział w uroczystości. Była to też pierwsza inauguracja w nowej kadencji Władz PW.

Wykład inauguracyjny nt. „Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, przewodniczący Rady Uczelni PW.

W wydarzeniu wzięli udział lokalni oficjele, osoby kultury i nauki oraz samorządowcy m.in. Starosta Mariusz Bieniek