Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

 5 października 2020 r. do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego , Starosty Płockiego oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SKT STO 168 w Małej Wsi przybyli słuchacze i absolwenci

Odbyło się tam podsumowanie roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021. Zebrani goście, wśród których była Wicestarosta Iwona Sierocka, Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak oraz Członek Zarządu Powiatu Paweł Bogiel, mieli okazję wysłuchać wykładu dr Grzegorza Gołębiewskiego – „Płock i Ziemia Płocka a czas niepodległości”. 

Przekazano podziękowania za wsparcie działań PPUTW i pomoc organizacyjną w lokalnych inicjatywach dla Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Małgorzaty Struzik oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karoliny Koper. Prowadzący uroczystość Prezes Andrzej Barciński, wraz z pełniącym funkcję Wiceprezesa Wiesławem Żmudą, wręczyli także podziękowania dla koordynatorów powiatowych, m. in. dla Radnej Powiatu Płockiego Magdaleny Woja.

Słuchacze i absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia realizowanych w roku akademickim szkoleń i kursów. Część artystyczną uświetnił zespół Tourklezz, który zaprezentował zgromadzonym gościom klimat muzyki klezmerskiej.