Czy pracownik ma prawo odmówić badania alkomatem?

Spożywanie alkoholu w pracy i bezpośrednio przed nią jest na szczęście coraz rzadsze, ale wciąż się zdarza. Takie zachowanie pracowników może negatywnie wpływać nie tylko na jakość ich pracy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdują się w zakładzie pracy. W związku z tym wielu pracodawców zastanawia się, czy może wykonywać badania alkomatem swoim pracownikom i czy podwładny musi wyrazić na nie zgodę? Dlatego dziś wyjaśniamy wszystkie kwestie.

Badanie kontrolne alkomatem w pracy

Aktualne przepisy nie przewidują możliwości wyrywkowych kontroli trzeźwości. Na każde badanie musi zostać wyrażona zgoda pracownika i powinna je wykonać osoba do tego uprawniona. Wyjątek stanowi wypadek w pracy – w takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zdarzenia musza poddać się badaniu trzeźwości. Takie badanie może zostać przeprowadzone alkomatem lub na życzenie pracownika w laboratorium. Jeśli pracownik jest pod wpływem alkoholu lub odmówił wykonania testu, to traci możliwość skorzystania z ubezpieczenia wypadkowego i może zostać ukarany poprzez: naganę, karę finansową (bp. brak premii) lub nawet zwolnieniem w trybie natychmiastowym tzw. dyscyplinarka.

Podejrzenie, że pracownik jest pijany

Pracodawca, który podejrzewa, że pracownik jest pijany ma obowiązek natychmiastowego odsunięcia go od wykonywanej pracy. Za ten dzień pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a do tego może zostać ukarany lub zwolniony. Dowodem mogą być nagrania z monitoringu lub zeznania świadków, jednak najskuteczniejszym dowodem jest badanie na obecność alkoholu alkomatem. Dlatego pracodawcy zazwyczaj decydują się na wezwanie policji, która wykonuje badanie (pracownik nie może odmówić, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest pijany). Badania może zażądać również pracownik, który kategorycznie zaprzecza temu, że spożywał alkohol.

Czy pracodawca powinien mieć możliwość przeprowadzania testów przesiewowych?

Odpowiedź na to pytanie jest dość kłopotliwe, gdyż w świetle aktualnych przepisów, takie badanie narusza godność osobistą pracownika. Z drugiej strony jest wiele zawodów, w których pijana osoba może narazić firmę na ogromne straty finansowe, a co gorsza nietrzeźwy pracownik może zagrażać sobie i innym. Tak jest np. w budownictwie, służbie zdrowia i w przypadku kierowców zawodowych. Wydaje się więc, że wyrywkowe kontrole są zasadne, zwłaszcza że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.