W miniony weekend odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym.

W trakcie przekazania pojazdu, nastąpiło jego poświęcenie. Samochód dla druhów poświęcił Proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym – ks. kan. Jan Zega.

Władze Powiatu Płockiego podczas tego wydarzenia reprezentował dh Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, a Władze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – dh Hilary Januszczyk – Prezes.

Symboliczne kluczyki oraz akt przekazania od fundatorów samochodu odebrali Prezes OSP w Bądkowie Kościelnym Stanisław Kowalski i kierowca OSP Przemysław Kowalski. Uroczystość prowadził Naczelnik OSP Patryk Kowalski.

Samochód został sfinansowany m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu Gminy Brudzeń Duży, a także Komendy Głównej PSP.

 

Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym
Uroczystość w Bądkowie Kościelnym