Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Starosta Płocki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2021r. o godz. 17.00, w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego będą włączone syreny alarmowe na terenie Powiatu Płockiego w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

Syreny zintegrowane z systemem Wojewody Mazowieckiego zostaną uruchomione z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy, ciągły trwający 1 minutę.