W Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego odbyły się wyjątkowe uroczystości. Po  pierwsze Dzień Patrona, a także ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość ta była wyjątkowa, gdyż ze względu na ubiegłoroczną zmianę formy nauki ze stacjonarnej na zdalną, w tym roku ślubowanie złożyli także uczniowie klas drugich.

Było to aż 234 uczniów, 132 z klas I i 102 z klas II. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły - Joanna Misiakowska. Przedstawiono sylwetkę Jana Śniadeckiego, powitano zaproszonych gości i przyjęto od przedstawicieli klas ślubowanie.

Świadkami ślubowania była cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście:  Iwona Sierocka  - Wicestarosta, złożyła życzenia wielu sukcesów młodzieży, która stała się właśnie pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Elżbieta Anna Jachimiak – Radna Powiatu Płockiego oraz Artur Białecki - młodszy inspektor Komendy Miejskiej Policji w Płocku, ks. Grzegorz Przybyłek - Proboszczem Parafii pw. Św. Trójcy w Wyszogrodzie a także rodzice.

Na zakończenie, uczniowie będący już oficjalnie w gronie społeczności szkolnej, wzięli udział w otrzęsinach, przygotowanych przez opiekunów i członków Samorządu Uczniowskiego. Była to okazja by wykazać się  swoimi umiejętnościami i talentami.

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych