W dn. 24 września br. Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz spotkał się z mieszkańcami miejscowości Włóki w gm. Bulkowo. Tematem zebrania była modernizacja drogi powiatowej.

Chodzi o drogę 2925W Piączyn – Włóki, przebiegającą przez gminę Bulkowo i gminę Staroźreby. Łączna długość tej drogi to 4,737 km: na terenie gm. Bulkowo - dł. 3,447 km, na terenie gm. Staroźreby – dł. 1,290 km.

- Wspólnie ustaliliśmy plan działania, który doprowadzi do wykonania tej inwestycji – podkreśla Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk precyzuje, że zakres robót do wykonania przewiduje budowę wygodnej, bo 6-metrowej drogi z poboczami oraz odwodnieniem.

- Projektujemy całą drogę o długości 4,737 km, natomiast w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę 1 km od strony Daniszewa w kierunku Włók – informuje Dyrektor Marcin Błaszczyk.

W spotkaniu Starosty Sylwestra Ziemkiewicza z mieszkańcami gm. Bulkowo wzięli również udział: Członek Zarządu Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński, Radni Powiatu Bogdan Matczak i Piotr Skorupski, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk.

 

Spotkanie z mieszkańcami gm. Bulkowo
Spotkanie z mieszkańcami gm. Bulkowo
Spotkanie z mieszkańcami gm. Bulkowo
Spotkanie z mieszkańcami gm. Bulkowo