Omówienie bieżących spraw, wyznaczenie kierunków działania na najbliższe tygodnie, rozpatrzenie wniosków i projektów uchwał. Tym wszystkim zajmuje się Zarząd Powiatu w Płocku podczas swoich stałych posiedzeń.

Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali Członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel i Apolinary Gruszczyński spotykają się regularnie, by omówić najważniejsze kwestie dla właściwego funkcjonowania powiatu.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 19 października br., Zarządowi towarzyszyli: Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska oraz Dyrektorzy wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych, którzy przedstawiali istotne zagadnienia.

Wśród omawianych spraw wiele dotyczyło Domów Pomocy Społecznej, m.in. dot. dostawy i montażu wideodomofonu w DPS w Koszelewie czy apelu do Marszałka Województwa Mazowieckiego o pomoc w realizacji budowy i podłączenia kanalizacji do DPS w Brwilnie.

Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Monika Mytnik-Talpa przedstawiła np. projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego w 2022 r.

Kwestią niezwykle istotną dla bezpiecznego funkcjonowania powiatu i jego mieszkańców są drogi. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk przedstawił kwestie dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. Złożył też m.in. wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2022 rok środków na remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku o długości 2,620 km.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku