Taką decyzję założyciele PPUTW przekazali podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Dramatycznym w Płocku z okazji zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu. Nie obyło się bez wzruszeń, podziękowań, gratulacji i życzeń na kolejne lata działalności tej wyjątkowej jednostki.

Kilkaset osób, głównie słuchaczy, wzięło udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego w Płockim Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które odbyło się w niedzielę, 19 czerwca.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to zdecydowanie najciekawsza forma rozwijania talentów, poszukiwania nowych celów i pasji oraz zainteresowań osób dojrzałych. To także doskonały sposób spędzania czasu wolnego, wymiany doświadczeń i poglądów oraz zawierania znajomości i przyjaźni.

Uroczyste otwarcie Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się jesienią 2017 roku. Powołanie takiej jednostki było przedsięwzięciem, jakiego jeszcze nie było ani w powiecie płockim, ani w kraju.

Wszystko zaczęło się od Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, obecnie Wicemarszałka Sejmu, który od lat nosił się z pomysłem utworzenia pewnej naukowej oferty dla seniorów z naszego regionu. Dodawał, że trzeba było tylko znaleźć kogoś do pomocy, kogoś z wiedzą i charyzmą, kto poświęciłby swój czas i pasję, by tę ideę wcielić w życie. Tymi charyzmatycznymi ludźmi okazali się Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda – odpowiednio Prezes i Wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, które jest oficjalnym założycielem PPUTW. Do inicjatywy włączyły się również wyjątkowo mocno dwie Radne Powiatu Płockiego: obecna Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Woja oraz Jadwiga Milewska radna kadencji 2014-2018, obecnie Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, a także władze Powiatu ze śp. Starostą Mariuszem Bieńkiem na czele.

- To głównie dzięki staraniom śp. Starosty Mariusza Bieńka oraz Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego kilka lat temu powstał pierwszy powiatowy uniwersytet w kraju, przez te lata przynosząc chlubę naszemu regionowi! – przypominano podczas niedzielnej uroczystości w płockim teatrze.

Wśród obecnych byli oczywiście przede wszystkim słuchacze ze wszystkich gmin powiatu płockiego, a także: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Członkowie Zarządu Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński i Bogdan Banaszczak, Prezes SKT nr 168 STO w Małej Wsi Andrzej Barciński oraz Wiceprezes Wiesław Żmuda, Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Maciej Słodki.

 

Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW
Zakończenie roku w PPUTW