Cztery znaczące inwestycje drogowe zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Dziś, 5 maja 2023 r. w siedzibie Muzeum Mazowieckiem w Płocku, podpisano dokumenty na dofinansowanie wniosków z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Rozwoju Województwa Mazowieckiego, a także na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dofinansowanie tych czterech inwestycji wyniosło w sumie prawie 3 i pół mln zł.               

Pierwsze zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej Wilkanowo - Orszymowo.  Koszt inwestycji to 2,5 mln. Kwota dotacji to 1,5 mln.

W ramach tej rozbudowy zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy do działek z kostki betonowej lub kruszywa łamanego, pobocza, odwodnienie drogi, przepust pod koroną drogi oraz przepusty pod zjazdami, oznakowanie pionowe i poziome.

Drugie dofinansowanie objęło „Rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Woźniki. Koszt inwestycji to 2 mln, kwota dotacji 1,2 mln.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni, budowę chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego, parkingu o nawierzchni z kostki betonowej budowę zjazdów do działek, a także odwodnienie, wykonanie przepustów pod zjazdami oraz oznakowanie pionowe i poziome. 

Kolejne dwa zadania, to dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1451 W Szczawin Kościelny – Smolenta  - Korzeń na odcinku długości jednego kilometra. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia to prawie 800 000 tyś zł. Kwota dotacji wynosi ponad 200 000 tyś zł.

Drugi to przebudowa drogi powiatowej nr 2955 W Bodzanów – Wilkanowo  również długości jednego kilometra. Tu przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 700 362 tyś zł, a kwota dotacji 300 000 tyś zł.  

Na drogach tych zostanie wzmocniona konstrukcja, ułożona warstwa podbudowy i nawierzchnia z mieszkanki mineralno – asfaltowej, dzięki czemu poprawi się komfort jazdy oraz wzrośnie bezpieczeństwo pieszych.

Powiat Płocki reprezentowali: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk.

Każda z tych inwestycji ma znaczącą wagę dla funkcjonowania społeczności lokalnych, nie tylko poprawia komfort życia, ale co bardzo ważne bezpieczeństwo. 

Wszystkie inwestycje otrzymały dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga  #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka      

Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !
Wielki sukces - duże wsparcie Marszałka !