Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez Okręg Płocki i Oddział Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody odbyła się 04.05 2023r. w Starostwie Powiatowym w Płocku. Były to: XXXVI edycja ogólnopolskiego konkursu "Mój Las "oraz XLV   edycja  konkursu " Przyroda -Twój Przyjaciel"  pod hasłem "Moja rodzina dba o przyrodę"

Oba konkursy zostały objęte patronatem honorowym Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza.

Na konkursy wpłynęły 93 prace z 11 placówek oświatowych z terenu objętego działalnością Oddziału Powiatowego LOP, a więc z terenu Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Słupno, Stara Biała oraz miasto i gmina Drobin.  

Od wielu lat Okręg Płocki Ligi Ochrony Przyrody oraz Oddział Powiatowy starają się zainteresować dzieci i młodzież problematyką ochrony przyrody, promować walory przyrodnicze i krajobrazowe Polski, rozbudzać  zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijać wrażliwość artystyczną i zwracać uwagę na piękno otaczającej nas natury oraz potrzebę jej ochrony. Wsparcia w działaniach LOP udziela Starostwo Powiatowe a szczególnie Starosta Płocki oraz Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundując nagrody naszym laureatom.

W obu konkursach nagrodzono 58 laureatów w kilku kategoriach wiekowych.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcelina Gawińska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, której praca odesłana została do oceny na szczeblu ogólnopolskim konkursu "Mój Las".

W konkursie " Przyroda- Twój Przyjaciel" 4 prace zakwalifikowano do prezentacji na wystawie zorganizowanej w Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. Są to prace plastyczne następujących uczniów:

Kingi Zych z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym,

Alicji Ślebockiej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu,

Wojciecha Rojewskiego ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku,

Marii Kwiatkowskiej ze Szkoły Podstawowej im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego w Słupnie.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Dorota Zakrzewska - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju  Obszarów Wiejskich,  Urszula Mielczarek - wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, laureaci konkursów wraz z rodzicami, a także opiekunowie pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone prace.

Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody
Nagrody dla najlepszych w konkursach Ligi Ochrony Przyrody