W poniedziałek, 15 maja 2023 roku Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz i Wicestarosta Iwona Sierocka odebrali w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, filia w Płocku dofinansowanie na działania ekologiczne. Pierwsze to dofinansowanie na „Usunięcie istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego na obszarze powiatu płockiego – etap III”  oraz  „Wsparcie edukacji ekologicznej w powiecie płockim”.

Pierwsze z działań, likwidacja barszczu Sosnowskiego, to działanie cykliczne które wymaga kontynuacji by zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej groźniej dla zdrowia ludzi i zwierząt rośliny. By skutecznie usunąć istniejące już stanowiska i zapobiec rozprzestrzenianiu się jej na nowe obszary. Niszczenie barszczu Sosnowskiego odbywa się metodą mechaniczną i chemiczną – trzykrotnie w czasie sezonu wegetacji. W trakcie realizacji zadania jak i w celu podtrzymania jego efektów prowadzona będzie kampania informacyjno - edukacyjna polegająca na: informowaniu mieszkańców powiatu i właścicieli terenów zajętych przez barszcz w zakresie szkodliwości rośliny oraz o regulacjach prawnych określających obowiązek usuwania barszczu. Na ten cel dofinansowanie wyniosło 100 000 zł.

Natomiast na wsparcie edukacji ekologicznej powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 150 000 zł.  Środki te przeznaczone zostaną na wzmocnienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców powiatu płockiego. Przewidziano takie zadanie jak : utworzenie mobilnego ośrodka edukacji ekologicznej (tj. moblina przyczepa wraz z wyposażeniem).  Mobilny ośrodek będzie łączyć edukację w formie warsztatowej z elementami interaktywnymi/multimedialnymi. W jego skład wchodzą:  kiosk multimedialny z ekranem dotykowym, tablica interaktywna wraz z projektorem oraz komputerem przenośnym, tablice magnetyczne, edukacyjna mata gumowa antypoślizgowa minimum, wielkoformatowe puzzle, edukacyjna gra planszowa wieloformatowa, interaktywne tablice przenośne, mobilne koło wiedzy, poziome tablice edukacyjne składane. Kolejne zadanie to  przeprowadzenie warsztatów terenowych przez eksperta merytorycznego z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej oraz  opracowanie i rozpropagowanie zeszytu edukacyjnego dostosowanego poziomem do odbiorców ze szkół podstawowych i odpowiadających zakresem tematycznym prowadzonych warsztatów. Mobilny ośrodek edukacji ekologicznej to niepowtarzalna szansa na możliwość przekazania wiedzy o ochronie środowiska i gospodarowaniu wodami w sposób niestandardowy z zastosowaniem innowacyjnych i nowoczesnych technik edukacyjnych. To szansa na promowanie wiedzy ekologicznej w dostępny sposób, „na miejscu” w danej placówce szkolnej, to szansa na dotarcie do małych miejscowości, gdzie dostępność do nowoczesnych form edukacji jest ograniczona, to szansa zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodych odbiorców a co za tym idzie szansa dla środowiska na lepsze jutro.

Wsparcie dla Powiatu Płockiego na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i działania ekologiczne
Wsparcie dla Powiatu Płockiego na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i działania ekologiczne
Wsparcie dla Powiatu Płockiego na zwalczanie barszczu Sosnowskiego i działania ekologiczne