Zarząd Powiatu w Płocku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów na okres 2 lat 11 miesięcy i 25 dni nieruchomości stanowiącej własność powiatu płockiego. Nieruchomości położone są w Trzepowie Nowym w gminie Stara Biała i stanowią m.in. grunty orne, pastwiska, łąki, grunty rolne zabudowane oraz sady.  

Działki ewidencyjne nr: 78/3, 78/6, 78/7, 126/2, 126/8 i 126/19 stanowią grunty rolne niezabudowane. Natomiast działka nr 126/21 i 126/22 stanowią grunty rolne i są zabudowane.

Dokładny opis i oznaczenie nieruchomości, a także wytyczne dotyczące pisemnej oferty, wysokości wadium, formy, terminu i miejsca wniesienia  znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku w zakładce Ogłoszenia.

https://powiat-plock.pl/ogloszenia/4513-zarzad-powiatu-w-plocku-oglasza-przetarg-pisemny-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntow-na-okres-2-lat-11-miesiecy-i-25-dni-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-plockiego

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe gm. Stara Biała” do dnia
5 września 2023 roku do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, parter, pokój 9,  Kancelaria ogólna.

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 8 września 2023 roku
o godz. 1200
w  Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59, sala 315, (III piętro).