• Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, mającą na celu zapewnienie czystego powietrza mieszkańcom Mazowsza.
 • Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
 • Uchwała antysmogowa została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 162/17z 24 października 2017 r. Natomiast w dniu 26 kwietnia 2023 r. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli uchwałę nr 59/22zmieniającą obowiązującą dotychczas uchwałę antysmogową. Nowelizacja weszła w życie 14 maja 2022 r.
 • Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale antysmogowej dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

                  - pieców,

                  - kominków,

                  - kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Po co nam uchwała antysmogowa?

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstanie smogu są stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo paliwo, powodujące wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na nasze zdrowie, a także na stan środowiska naturalnego. Dlatego zaistniała konieczność wprowadzenia uchwały antysmogowej. Konieczna jest wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie paliw dobrej jakości, co wpłynie na znaczną poprawę jakości powietrza, a tym samym na nasze zdrowie.

Jak poprawić jakość powietrza:

 • Przestań kopcić! Wymień stary piec na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne lub podłącz się do sieci ciepłowniczej.
 • Jeśli masz kocioł na paliwa stałe, wybieraj tylko paliwa dobrej jakości. Kupuj tylko te z certyfikatem i używaj wysezonowanego drewna.
 • Zostaw w domu samochód i przesiądź się do pociągu, tramwaju, autobusu. Korzystaj jak najwięcej z transportu publicznego.
 • Krótkie odległości pokonuj pieszo lub na rowerze.
 • Oszczędzaj energię - wykonaj kompleksowe ocieplenie domu - stropów, ścian - wymień okna i drzwi

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?

 Poszukując dofinansowania do wymiany źródeł ciepła należy udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy. W większości gmin powiatu płockiego funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE" w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik gminy udziela mieszkańcom m. in bezpłatnych porad o programie, zasadach składania wniosku
o dofinansowanie, możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga
w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej, kompletowaniu wymaganych załączników.

Więcej o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub pod numerem tel. 22 340 40 80

Warto śledzić również informacje zamieszczane również na stronach internetowych instytucji krajowych oraz wojewódzkich, związanych z ochroną środowiska, tj:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów;
 • Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027;
 • Banków

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działający w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) przygotował "Wyszukiwarkę EkoDotacji", która ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje. Jest to ogólnodostępne i darmowe narzędzie dla wszystkich poszukujących finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji! 

Więcej informacji na stronie: https://ekodotacje.ios.edu.pl/

DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA

DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA
DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA
DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA
DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA