Urząd Miasta zaprasza do składania wniosków do nowego planu ogólnego
Rozwój przestrzenny naszego miasta nabiera tempa! Ostatnio zapowiedziano stworzenie planu ogólnego, który określi kluczowe kierunki zagospodarowania terenów. Każdy z mieszkańców ma szansę wpłynąć na jego finalny kształt, składając wnioski i uwagi. Nie przegap okazji, aby mieć wpływ na przyszłość naszej wspólnoty.
  1. Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań.
  2. Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 roku.
  3. Formularze dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz online.
  4. Rozpatrzenie wniosków nastąpi przez Prezydenta Miasta.

Dokument, zatytułowany "plan ogólny", obejmie cały obszar naszego miasta z wyłączeniem jedynie terenów zamkniętych. Jego głównym celem jest zrównoważone zarządzanie przestrzenią miejską, co obejmuje wyznaczanie nowych obszarów mieszkalnych, przemysłowych oraz usługowych. Plan ten zadecyduje także o miejscach, które zostaną przeznaczone na zieleń miejską, a także obszary, które zostaną chronione przed zabudową w celu ograniczenia suburbanizacji.

Aby mieć wpływ na kształt tego dokumentu, mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości mogą składać swoje propozycje i uwagi. Wymagane jest jednak stosowanie się do określonego formatu wniosków. Kluczowe informacje, które należy zawrzeć to dane osobowe wnioskodawcy lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy, a także adres e-mail. Ważne jest, aby podać, czy wnioskodawca jest właścicielem, czy użytkownikiem wieczystym terenu, o którym mowa w wniosku.

Formularze do złożenia wniosków dostępne są zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Można je znaleźć w Biurze Obsługi Klienta lub na oficjalnej stronie internetowej miasta. Wnioski można przesyłać zarówno tradycyjnie pocztą, jak i elektronicznie przez e-mail lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosków podejmie osobiście Prezydent Miasta w trakcie opracowywania planu ogólnego. To istotna szansa dla każdego mieszkańca na wyrażenie swoich opinii i pomysłów, które mogą przyczynić się do lepszego kształtowania przestrzeni naszego miasta.


Źródło: Urząd Miasta w Płocku