Nowe przepisy: Kierowcy z zagranicznymi prawami jazdy muszą uzyskać polski dokument
Wprowadzone zostaną istotne zmiany w przepisach dotyczących przewozu osób. Wszyscy kierowcy posługujący się zagranicznym prawem jazdy będą musieli uzyskać polski dokument, aby móc kontynuować swoją pracę od 17 czerwca 2024 roku.
  1. Zmiana przepisów wchodzi w życie 17 czerwca 2024 roku.
  2. Obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy dla kierowców przewozu osób.
  3. Dotyczy taksówkarzy oraz kierowców przewozu do 9 osób.
  4. Brak polskiego prawa jazdy uniemożliwi świadczenie usług przewozowych.

Od 17 czerwca 2024 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące przewozu osób. Nowe regulacje wymagają od wszystkich kierowców, którzy posługują się zagranicznym prawem jazdy, aby uzyskali polski dokument, jeśli chcą kontynuować swoją działalność w Polsce.

Zmiany te obejmują kierowców świadczących różne rodzaje usług przewozowych, w tym:

  • Usługi przewozu taksówką,
  • Usługi przewozu samochodem osobowym,
  • Usługi przewozu pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Od 17 czerwca 2024 roku brak polskiego prawa jazdy uniemożliwi dalsze świadczenie usług przewozowych!

Szczegóły dotyczące wymiany zagranicznego prawa jazdy można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i poprawę standardów bezpieczeństwa na drogach. Wprowadzenie obowiązku posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców przewozu osób ma również na celu zapewnienie, że wszyscy kierowcy są odpowiednio przeszkoleni i znają przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Polsce.


Urząd Miasta Płocka