Debata o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Bulkowie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży było głównym tematem debaty, która odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie. Spotkanie zgromadziło lokalnych liderów, przedstawicieli służb i licznie zgromadzoną młodzież.
  1. Omówienie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
  2. Przedstawienie działań Komendy Miejskiej Policji i Posterunku Policji w Bodzanowie.
  3. Rola społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom.
  4. Wypowiedzi lokalnych liderów i przedstawicieli różnych instytucji.

W trakcie debaty poruszono istotne kwestie związane z zagrożeniami, jakie młodzież napotyka w codziennym życiu, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa. Przedstawiono także działania prewencyjne prowadzone przez lokalne służby, w tym Komendę Miejską Policji w Płocku oraz Posterunek Policji w Bodzanowie.

Wójt Gminy Bulkowo, Gabriel Graczyk, podkreślił, że „przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci zależy przede wszystkim od młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wszyscy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa młodego pokolenia”. Zauważono, że choć zagrożeń nie da się całkowicie wyeliminować, to poprzez odpowiednie działania profilaktyczne można znacznie ograniczyć ich wpływ na życie młodych ludzi.

W debacie uczestniczyli również m.in. podinsp. Robert Nowakowski – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, Kamil Zieliński – Dyrektor Wydziału Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz Krzysztof Rygier – Specjalista w tym samym wydziale. Obecni byli też przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KM Policji w Płocku, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy.

Spotkanie zorganizowane w Bulkowie miało na celu nie tylko uświadomienie społeczności lokalnej o istniejących zagrożeniach, ale także zainicjowanie aktywnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że kluczem do sukcesu jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron – od rodziców, przez nauczycieli, po lokalne służby i instytucje.

Debata była także okazją do przedstawienia dotychczasowych działań Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Posterunku Policji w Bodzanowie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusze przybliżyli zebranym swoje codzienne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w regionie.

Spotkania takie jak to w Bulkowie są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na bezpośrednią wymianę doświadczeń i pomysłów na poprawę bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Dzięki takim inicjatywom, każdy z nas może przyczynić się do budowania bezpieczniejszego otoczenia dla dzieci i młodzieży.


Na podstawie: Powiat Płocki