Droga Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń po remoncie oficjalnie otwarta
Mieszkańcy gmin Łąck i Szczawin Kościelny mogą wreszcie cieszyć się nową, bezpieczną drogą, na którą czekali przez wiele lat. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego odcinka odbyło się 10 lipca, w obecności licznych przedstawicieli lokalnych władz.

Trzyetapowa modernizacja drogi powiatowej

Realizacja przebudowy drogi powiatowej między Szczawinem Kościelnym a Korzeniem została podzielona na trzy etapy, które rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Pierwszy etap obejmował kilometrowy odcinek, który kosztował 670 596 złotych, z czego 200 000 złotych pochodziło z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego. Drugi etap, najdłuższy, obejmował 2,671 km i kosztował 1 756 021,80 złotych, w tym 1 179 277,26 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trzeci etap, o długości blisko kilometra, kosztował 551 662,38 złotych, z czego 540 629,13 złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zaangażowanie lokalnych władz i finansowanie inwestycji

Modernizacja drogi była możliwa dzięki zaangażowaniu Zarządu i Rady Powiatu Płockiego poprzedniej kadencji, na czele ze Starostą Sylwestrem Ziemkiewiczem i ówczesną Wicestarostą Iwoną Sierocką. Prace rozpoczęły się po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania, co pozwoliło na realizację tej długo oczekiwanej inwestycji.

Łączna wartość modernizacji wyniosła 2 978 280,18 złotych, z czego 1 919 906,39 złotych stanowiło dofinansowanie. Przebudowano w sumie 4,595 km drogi, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Zakres prac i ich wykonawca

Zakres prac modernizacyjnych obejmował wykonanie warstwy podbudowy, warstwy wyrównawczej i ścieralnej, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i ledowych punktowych elementów odblaskowych w rejonie przejścia dla pieszych, a także wymianę przepustów pod koroną drogi. Całość prac została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Uroczyste otwarcie i lokalne znaczenie inwestycji

W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli m.in. Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Waldemar Zawadzki, Radni Powiatu Płockiego Ewa Kowalak, Anna Dębska-Gutkowicz, Krzysztof Ledzion, Radna Powiatu Płockiego poprzedniej kadencji Marta Michalak, Wójt Gminy Łąck Iwona Sierocka, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk oraz Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie Piotr Andrzejewski.

Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, zaznaczył: "Droga na odcinku Szczawin Kościelny – Smolenta – Korzeń była bardzo zniszczona i pełna ubytków. To miało duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Dlatego tak bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi, że zrealizowaliśmy inwestycję, na którą czekało tak wiele osób. To wynik determinacji i priorytetów."


Wg inf z: Starostwo Powiatowe Płock