Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta PłockKonferencja otwierająca ul. Piękną
Nowa kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia i chodniki. Trawa już posiana
Mieszkańcy ul. Pięknej chwalili wykonawcę
Mieszkańcy ul. Pięknej chwalili wykonawcę
Przed mikrofonami prezes Wodociągów Andrzej Wiśniewski i prezydent Andrzej Nowakowski