Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, od 8 kwietnia 2019 r. trzeba się liczyć z tymczasowym ograniczeniem w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki.

Utrudnienia będą związane z zadaniem pn. „Modernizacja przepustu w km 4+949 nad Kanałem Dzierżanów”, które jest jednym z elementów trwającej dużej inwestycji pn. „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki”.

Rozpoczęcie robót na przepuście zaplanowane jest na 8 kwietnia 2019 r., zakończenie – na 30 czerwca 2019 r.

Utrudnienia polegać będą na całkowitym zamknięciu dla ruchu drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki na odcinku od km 4+870 do km 5+050 na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca dokona wszelkich starań, aby skrócić okres utrudnień w ruchu drogowym i związanych z tym uciążliwości – zapewnia Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk, prosząc jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu.

Przypomnijmy: cała inwestycja polega na przebudowie blisko 10-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo - Kobylniki. Roboty rozpoczęły się późnym latem ub.r., w tym roku są kontynuowane. Jest to jedna z najważniejszych dróg w Powiecie Płockim i długo oczekiwana inwestycja. W ub.r. Powiat Płocki otrzymał 4,2 mln zł dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę tego odcinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość inwestycji pochłonie prawie 9 mln zł.

W załączeniu znajdą Państwo mapkę wskazującą objazdy w istniejącym układzie drogowym.