Niskie bezrobocie, duże zapotrzebowanie na pracowników wśród płockich przedsiębiorców oraz postępujący trend rynku, na którym warunki stawia nie pracodawca a pracownik, to główne tematy konferencji, którą zorganizowała Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

- Jeszcze kilka lat temu w powiecie płockim mieliśmy ponad 20% bezrobocie. Dziś osiągnęliśmy wynik 10%. – zauważa Starosta Mariusz Bieniek – Jednocześnie w ciągu roku rejestrujemy około 12 tys. osób głównie z Ukrainy, chcących podjąć pracę w naszym powiecie, a której nasi mieszkańcy podejmować nie chcą.

W gmachu Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zgromadzili się przedstawiciele nauki, samorządu, instytucji zajmujących się rynkiem pracy, przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście, aby wspólnie debatować nad obecnymi i przyszłymi tendencjami na rynku pracy. W debacie uczestniczyli ponadto przedstawiciele uczelni z Ukrainy i Rosji.