W 2019 roku minęło 100 lat społecznej służby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD zawsze angażowało się w różnorodne formy działalności, które mają bezpośredni wpływ na życie dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi bardzo aktywną i potrzebną działalność wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną, którą cechuje kompleksowe podejście do dziecka i rodziny. Zajmuje się problemami dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, którym potrzebna jest pomoc terapeutyczna, Otacza opieką dzieci zaniedbane wychowawczo, aby nie ulegały dalszej demoralizacji i samodestrukcji. Świadczy pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym ruchowo, upośledzonym umysłowo, niewidomym i niedowidzącym, psychicznie chorym. Bogata w sprzęt specjalistyczny baza i pomoce dydaktyczne pozwalają TPD zająć się szerokim wachlarzem potrzeb dzieci i młodzieży wprowadzając w ich życie zasadniczą zmianę, przywracając im poczucie wartości i użyteczności.

14 czerwca w Auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się uroczystość 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podczas której zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną o dorobku i działalności towarzystwa, zapoznać się z twórczością osób niepełnosprawnych uczestnicząc w kiermaszu prac oraz obejrzeć wystawę pt. : „W służbie dzieci i młodzieży. Samorząd Powiatu Płockiego podczas uroczystości reprezentował Sekretarz Powiatu Michał Twardy.