Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Kilkaset osób, głównie słuchaczy, wzięło udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego w Płockim Powiatowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, drugim roku akademickim w tej wyjątkowej uczelni.

Powołanie PPUTW było przedsięwzięciem, jakiego jeszcze nie było ani w Powiecie Płockim, ani w kraju. Wspólną inicjatywą osób, którym Ziemia Płocka i jej mieszkańcy są wyjątkowo bliscy. Wszystko zaczęło się od Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, który od lat nosił się z pomysłem utworzenia pewnej naukowej oferty dla seniorów z naszego regionu. Dodawał, że trzeba było tylko znaleźć kogoś do pomocy, kogoś z wiedzą i charyzmą, kto poświęciłby swój czas i pasję, by tę ideę wcielić w życie. Tymi charyzmatycznymi ludźmi okazali się Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda – odpowiednio Prezes i Wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Do inicjatywy włączyły się również wyjątkowo mocno dwie Radne Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska - radna kadencji 2014-2018  oraz obecna radna Magdalena Woja, a także władze Powiatu ze Starostą Mariuszem Bieńkiem na czele, które zobowiązały się m.in. do objęcia patronatu honorowego nad działalnością edukacyjną Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy współpracy w zakresie pozyskiwania grantów na działalność statutową Uniwersytetu.

Uroczyste otwarcie PPUTW odbyło się jesienią 2017 roku. Uniwersytet otworzył swoje filie w większości gmin Powiatu Płockiego, oferując kształcenie w najróżniejszych dziedzinach, które interesują słuchaczy.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2018/2019 odbyła się w Hotelu Skansen Conference & Spa w Sierpcu, wzięło w niej udział kilkaset osób. Oczywiście przeważali wyjątkowi studenci, którym uśmiechy nie znikały z ust. Wśród obecnych byli również: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powitu w Płocku Lech Dąbrowski,  Członkowie Zarządu Powiatu w Płocku Paweł Bogiel i Paweł Jakubowski, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek,  Radna Powiatu Płockiego Magdalena Woja, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Karolina Koper. Oczywiście nie mogło zabraknąć Prezesa Andrzeja Barcińskiego i Wiceprezesa Wiesława Żmudy.

Były podziękowania, gratulacje, życzenia oraz dyplomy świadczące o ukończeniu drugiego roku w PPUTW. Oficjalnym obchodom towarzyszyły także piknik oraz zwiedzanie Skansenu w Sierpcu.


1000 Znaków do wykorzystania