„Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • koperty oznaczonej naklejką: Koperta Życia dla Seniorów z Powiatu Płockiego;
  • karty informacyjnej do wypełnienia;
  • magnesu do umieszczenia na drzwiach lodówki.

Na podstawie ankiety Senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny  lub opiekunów. Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana. Wypełnioną ankietę   w specjalnej kopercie należy umieścić w lodówce. Na lodówce należy przykleić magnes „Tu jest Koperta Życia”. Umieszczenie Koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym  umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

O „Kopercie Życia” zostali poinformowani ratownicy medyczni i służby socjalne. Koperty można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Płocku, Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, IV piętro, pokój 420.

 „Koperty Życia” są bezpłatne i trafią do każdej zainteresowanej osoby w wieku senioralnym lub trwale zmagającej się z chorobą.

Akcja rozpoczęła się w październiku 2015 roku, a zainteresowanie „Kopertą Życia” nie słabnie.

Załączniki:
Pobierz plik (karta_inf.pdf)Karta informacyjna4123 kB