Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Bez względu na to, czy nasza firma to małe przedsiębiorstwo produkcyjne, czy też ogromna korporacja ogólnoświatowa, zawsze spotkamy się tam z osobami odpowiedzialnymi za działania kadrowo płacowe. W zasadzie, gdyby nie obecność tego działu, w ogóle nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowanie żadnej działalności.

Mimo tego, że może nam się wydawać, iż dział kadr i płac odpowiada jedynie za przechowywanie dokumentów i naliczanie wynagrodzeń, należy na to spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy. To kompleksowe działania, które mają na celu utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania firmy, zgodnie z ustalonymi zasadami, a przede wszystkim z przepisami prawa pracy. W wielu miejscach istnieje własny dział tego typu, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po outsourcing kadrowo płacowy.

Zakres obowiązków działu kadr i płac

Czy wszyscy my, którzy na co dzień nie zajmujemy się obowiązkami kadrowymi jesteśmy świadomi jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe oraz wszystkie te, które dotyczą zatrudnionych w firmie? Zapewne w większości nie, a w wypadku różnego typu dokumentów, pojawiają się odmienne zasady i procedury, których należy się kurczowo trzymać.

Pamiętajmy, że pracownik kadr odpowiada też za wszystko co związane z wypłatami wszystkich zatrudnionych. Pilnuje, aby każdy otrzymywał swoje wynagrodzenie zawsze na czas, bez żadnych opóźnień i niezgodności. Nie bez znaczenia jest też obowiązek ewidencji czasu pracy, tzn. jak długo pracują osoby każdego dnia oraz kontrola zwolnień lekarskich, urlopów, a także nadgodzin i delegacji.

Szczególnie jeśli mamy do czynienia z wielką organizacją, z pewnością pojawi się spora liczba kontrahentów, którzy związani są z firmą umowami. To właśnie za ich prawidłowość, przygotowanie oraz dostarczenie i archiwizowanie, odpowiedzialni są za kadrowi. Obok działań wewnątrz firm, widnieje jeszcze jeden obowiązek, które dotyczy zasobów ludzkich. Otóż chodzi o kontrolę i prowadzenie procesów rekrutacyjnych dla nowych pracowników. Dotyczy to wszystkich jej etapów, czyli wystawienia ogłoszenia, zbieranie zgłoszeń, wybór najlepszych, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz zapoznanie nowego pracownika z zakresem obowiązków i realizowanymi działaniami firmy.

Czego wymaga się od specjalisty do spraw kadr i płac?

Niewątpliwie jest to praca na stanowisku trudnym i bardzo wymagającym, stąd też na pewno każdy nie może podjąć się takiego zadania. Należy zacząć od tego, że konieczne jest posiadanie wykształcenia, które predysponuje do wykonywania tego zawodu. Pod uwagę brani są zatem absolwenci administracji, zarządzania, prawa, a także marketingu.

Bardzo ważne będzie tutaj przynajmniej kilkuletnie doświadczenie. Co jeśli jest się świeżo upieczonym absolwentem studiów jednego z powyższych kierunków? Na pewno należy postarać się o odbycie praktyk lub stażu na podobnym stanowisku, gdyż pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę tego, jak bardzo odpowiedzialne zadanie spoczywa na barkach kadrowego. Często nie obejdzie się też bez odbycia kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji interpersonalnej, a już na pewno należy doskonale odnajdywać się w przepisach prawa pracy.

Chociaż dużo mówi się o zdobytej wiedzy i teorii, to jednak nie zda się na nic, jeśli kandydat na kadrowego nie będzie posiadał jeszcze kilku innych predyspozycji. Po pierwsze – skrupulatność, dokładność i pracowitość. Nie da się ukryć, że mamy tutaj do czynienia z zadaniami bardzo pracochłonnymi. Jako, że praca ta wymaga nieustannego kontaktu z innymi współpracownikami, komunikatywność może okazać się na wagę złota.

Kompleksowe przechowywanie dokumentów – dlaczego praca działu kadr i płac jest tak ważna?