W poniedziałek 7 października odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Inaugurację poprowadził Andrzej Barciński prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. W słowach skierowanych do słuchaczy wyraził podziw za wytrwałość i dociekanie wiedzy.   

Uniwersytet Trzeciego Wieku to najciekawsza obecnie forma rozwijania talentów, poszukiwanie nowych celów i pasji oraz zainteresowań osób dojrzałych. To także  doskonały sposób spędzania czasu wolnego, wymiany doświadczeń i poglądów oraz zawierania znajomości i przyjaźni.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Dzieje techniki budowy z cegły na Mazowszu od 12 do 20 stulecia” wygłosił Profesor Politechniki Warszawskiej z Zakładu Architektury Polskiej  dr hab. inż. architektury Robert Kunkel.   

W uroczystości udział wzięli: Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Paweł Bogiel Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Magdalena Woja Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.

Odbył się także koncert grupy tenorów „TRE Voci”