Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

12 lutego 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego Marek Krysztofiak.

Podczas spotkania omówiono zeszłoroczną oraz bieżącą sytuacje w oświacie.  Powiat Płocki reprezentowała Wicestarosta Iwona Sierocka.