Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

INFORMACJA

o wystąpieniu tymczasowego ograniczenia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek do drogi nr 583 w związku z przebudową przepustu w miejscowości GĄBIN w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km”

Przewidywany termin utrudnień: od dnia 15 maja 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Proszę zachować szczególną ostrożność!!!