Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

19 listopada w miejscowości Maliszewko gm. Drobin została oddana do użytku automatyczna stacja meteorologiczna przeznaczona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.  21 lipca 2020 r. Powiat Płocki podpisał umowę  o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Budowa stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – bez stałego źródła zasilania na terenie powiatu płockiego”.

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono oraz zamontowano automatyczną stację meteorologiczną wyposażoną w aparaturę pomiarową i urządzenia służące do prognozowania pogody na terenie powiatu płockiego. Wynikowe parametry mierzone i wyliczane przez urządzenia stacji dostarczą danych o sumie opadów, wilgotności powietrza, temperaturze powietrza; temperaturze gruntu, prędkości i kierunku wiatru oraz o sile nasłonecznienia.

Prowadzone systematyczne pomiary i obserwacje, prognozowanie przebiegu, charakteru, czasu oraz miejsca wystąpienia zjawisk atmosferycznych, umożliwią przewidywanie wystąpienia niekorzystnej sytuacji pogodowej. Stacja zapewni zatem możliwość śledzenia zmian, które mogą w znaczny sposób wesprzeć mieszkańców powiatu płockiego, zwłaszcza osoby zajmujące się działalnością rolniczą, w codziennym funkcjonowaniu.

Dane meteorologiczne, na bieżąco aktualizowane, są udostępnione na stronie www.powiat-plock.pl, w zakładce „Dane meteorologiczne dla Powiatu Płockiego”. Nad syntezą i analizą danych czuwa Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach, z którym Powiat Płocki podpisał umowę o współpracy w zakresie wspólnego wykorzystywania danych pochodzących z automatycznej stacji meteorologicznej.

Zadanie jest w wspófinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”, a w odbiorze stacji uczestniczyli: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski, Radni Rady Powiatu w Płocku: Bogdan Banaszczak, Maciej Jabłoński i Krzysztof Wielec oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w Płocku  Dorota Zakrzewska.