Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy przekazać wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty wyrazy głębokiego uznania i szacunku.

„Szkoła – jest jak życie,

a każdy dzień jej pracy

odbija się echem w przyszłość…”

Stefania Sempołowska

14 października to dzień szczególny w polskiej oświacie – to doskonała okazja do podziękowania Państwu za pracę, wyrozumiałość i cierpliwość.

Zawód nauczyciela to misja – wymagająca ciągłego doskonalenia się, aktywności i kreatywności. To odpowiedzialność za młode pokolenie.   

Dzięki Wam młodzież zdobywa umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. To Wy uczycie szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, rozwijacie zdolności i pasje, kreujecie twórcze myślenie oraz wspieracie działania młodych ludzi. Przekazujecie wzorce i ideały, motywujecie i angażujecie w projekty i zadania, które dają im radość i satysfakcję. Dzięki Wam odkrywają swoje talenty i mocne strony. 

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Państwu życzenia samych dobrych dni, zadowolenia, dobrego zdrowia i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym. Niech ten rok szkolny obfituje w same sukcesy, śmiałe inicjatywy, radość i satysfakcję.

Z najserdeczniejszymi życzeniami i uznaniem

Samorząd Powiatu Płockiego