Już w przyszłym roku rozpocznie się budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy wojewódzkiej nr 574 na odcinku Gąbin-Dobrzyków na terenie Miasta i Gminy Gąbin. A wszystko to dzięki inicjatywie lokalnych społeczników na czele z radnym Miasta i Gminy Gąbin Tomaszem Nowackim. Wykorzystali oni grantowy program województwa mazowieckiego pn. Budżet Obywatelski Mazowsza, sporządzili wniosek o dofinansowanie, który spełnił wszystkie wymogi formalno-prawne i został skierowany do głosowania. W efekcie zdobył on 2500 głosów, plasując się na pierwszym miejscu spośród wszystkich wniosków podregionalnych z terenu całego województwa mazowieckiego.

Budżet Obywatelski Mazowsza to mechanizm całościowego finansowania inicjatyw mieszkańców Mazowsza. Jego zadaniem jest pobudzenie samych mieszkańców do czynnego uczestniczenia w życiu lokalnych społeczności. Mieszkańcy, mając pomysł na poprawę jakości życia w swoim otoczeniu, mogą przedstawić go Zarządowi Mazowsza, który po weryfikacji prawno-organizacyjnej (tj. czy jest on możliwy do realizacji z budżetu samorządu wojewódzkiego), kieruje go pod bezpośredni osąd mieszkańców. Dzięki temu sami mieszkańcy mają możliwość zadecydowania, który projekt zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Przyjęto dwie kategorie wniosków: ogólnowojewódzką, która dotyczy obszaru większego niż jeden podregion i podregionalną, odpowiadającą podregionom funkcjonalnym Mazowsza. Powiat płocki znajduje się w podregionie płockim wraz z Miastem Płock, powiatem gostynińskim i powiatem sierpeckim.

Z podregionu płockiego do głosowania zakwalifikowało się 13 projektów, z czego z terenu powiatu płockiego 2 projekty. Przeszły one pozytywnie ścieżkę formalno-prawną i zostały skierowane do oceny społecznej czyli do głosowania.

Dziś ogłoszono wyniki. Najwięcej głosów (2 500 osób) w podregionie płockim zdobył projekt „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 574 Gąbin-Dobrzyków”, autorstwa Tomasza Nowackiego, miejscowego radnego i grupki miejscowych społeczników. Warto podkreślić, że wniosek ten uzyskał nie tylko najwięcej głosów w podregionie, lecz zdobył najwyższe poparcie spośród wszystkich wniosków z tej kategorii w całym województwie mazowieckim!  

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 574 na trasie Dobrzyków-Gąbin o długości ok. 1 km, zlokalizowanego na najbardziej zurbanizowanym odcinku drogi w m. Nowe Grabie. Zaangażowanie społeczne mieszkańców, które przełożyło się na ilość zdobytych głosów, skłoniło Zarząd Województwa Mazowieckiego do dodatkowego nagrodzenia zwycięskiego projektu, w postaci decyzji o budowie całego odcinka Dobrzyków-Gąbin. Tym samym lokalna inicjatywa przełoży się na powstanie nieprzerwanego ciągu pieszo-rowerowego Płock-Gąbin-Łąck-Płock. Serdecznie gratulujemy inicjatywy mieszkańcom powiatu płockiego oraz miejscowemu radnemu Tomaszowi Nowackiemu.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w powiecie płockim powstanie dzięki inicjatywie społecznej mieszkańców!