Mł. insp. dr Aneta Pawlińska, dotychczasowa naczelniczka Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu awansowała do Warszawy. Od wczoraj pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Komendant Główny Policji powołał też dr Pawlińską do pełnienia funkcji Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym przekształceniem instytutu badawczego CLK Policji w jednostkę organizacyjną Policji. Za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza podziękowali jej Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu inspektor Waldemar Wołowiec oraz mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego.

W ostatni dzień służby w Radomiu, z mł. insp. Anetą Pawlińską spotkali się Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu inspektor Waldemar Wołowiec oraz mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego. Szefowie mazowieckich policjantów podziękowali naczelniczce LK KWP zs. w Radomiu za dotychczasową służbę w garnizonie mazowieckim, która należała do satysfakcjonującej ale też pełnej wyzwań. Życzyli dr Pawlińskiej, by w CLK rozwijała swoje zainteresowania, a wiedzę zdobytą w Radomiu przekazywała na gruncie ogólnopolskim.

Mł. insp. dr Aneta Pawlińska służy w Policji od 23 lat. Przez większość zawodowego życia związana jest z kryminalistyką, która jest jej pasją. Przed objęciem stanowiska naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu była m.in. wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz służyła w Wydziale Prewencji KWP zs. w Radomiu, gdzie odpowiadała m.in. za projekty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu inspektor Waldemar Wołowiec powierzył natomiast pełnienie obowiązków Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP, podinsp. Anecie Najman.

Podinsp. Najman jest z wykształcenia biologiem. W Policji służy od 1999 roku. Służbę zaczynała w Oddziałach Prewencji KSP w Warszawie, skąd w 2002 roku trafiła do Radomia. Ostatnio była kierownikiem Sekcji Daktyloskopii, pod którą podlega Pracownia Identyfikacji i Wizualizacji Śladów, Pracownia Badań Traseologicznych i Wojewódzka Registratura Daktyloskopijna.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP z siedzibą w Radomiu kontynuuje swoją działalność dawnego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, w którym od 1976 roku funkcjonowała Samodzielna Sekcja Wydziału Kryminalistyki z pracowniami. Działaniem obejmowała wówczas 8 powiatów byłego województwa radomskiego. W 1990 roku  powstało Laboratorium Kryminalistyczne z nową pracownią wypadków drogowych. W 1994 roku powstała pracownia osmologii. Ówczesne kierownictwo laboratorium zaczęło podejmować  pierwsze kroki w kierunku zmiany siedziby. W roku 1999 w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju LK KWP w Radomiu zostało przekształcone w LK KWP z siedzibą w Radomiu z zespołami zamiejscowymi w: Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach  i Płocku, które zostały przekształcone w sekcje zamiejscowe. Sekcje te powstały w miejsce zlikwidowanych Laboratoriów byłych Komend Wojewódzkich. W 2009 roku powstała nowa struktura LK. Kontynuowana jest rozbudowa laboratorium poprzez powstawanie nowych pracowni: badań komputerowych, broni i balistyki, narkotyków oraz badań alkoholu w płynach ustrojowych. W 2010 roku decyzją Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego został powołany Nieetatowy Zespół ds. Jakości i zmieniona została siedziba LK. W 2012 uruchomiona została pracowni broni i balistyki, a w 2013 roku uzyskano akredytację - Certyfikat Nr AB 1434. W 2017 powstały sekcje w miejsce zespołów.

Zespół Prasowy KWP/RJ

Fot. Waldemar Radulski/LK