„Świetlicę mamy, więc o nią dbamy”, „Piłka nożna to nasza pasja”, „Przywołać pamięć o zapomnianych...”, „Solidarni z Ukrainą - integracja i edukacja poprzez wspólne warsztaty kulinarne”, „Bez korzeni nie ma skrzydeł - ocalić od zapomnienia”, „Poznajemy się - bajki i legendy ukraińskie” - to tylko niektóre z 42 ocenionych pozytywnie i dofinansowanych projektów w ramach tegorocznego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Konkurs jest elementem zadania pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie”.

To jedno z najpopularniejszych przedsięwzięć w Powiecie Płockim. Co roku konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy proponują coraz ciekawsze inicjatywy. Nie inaczej było i w tym roku.

Przypomnijmy, że lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłasza Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie dofinansowane jest również ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W tym roku wnioski można było składać do 26 maja. Wpłynęło 68 projektów, z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród 53 wniosków Komisja wyłoniła 42 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów. Są to lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu Powiatu Płockiego. Maksymalnie wnioskodawca mógł zdobyć 6 tys. zł.

Co ważne, w ramach tegorocznego konkursu uruchomiona została ścieżka tematyczna dotycząca wsparcia uchodźców z Ukrainy tylko w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. W jej ramach dofinansowano 5 projektów.

W poniedziałek, 13 czerwca 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podpisanie umów z pomysłodawcami wszystkich działań. W sumie na granty przeznaczono w tym roku 120 tys. zł.

W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim grantobiorcy, czyli ludzie, którzy – dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i chęciom – rozwijają i integrują swoje „małe ojczyzny”. Obecni byli także: Iwona Marczak - Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek.  

Prezes Iwona Marczak przypomniała, że wspierane były te projekty, które mają na celu inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które będą służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Podziękowała też wszystkim wnioskodawcom za bardzo ciekawe pomysły, a partnerom za wsparcie, również to finansowe.

Starosta Sylwester Ziemkiewicz również podziękował grantobiorcom za fantastyczne projekty, podkreślił, że bardzo go cieszy taka popularność konkursu i zapewnił, że Starostwo każdego roku z wielką chęcią będzie wspierało te cenne inicjatywy.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali pieniądze w ramach tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”, mogli krótko przedstawić swój projekt. Następnie nastąpiło podpisanie umów.

Całą listę dofinansowanych projektów można znaleźć tutaj: https://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/dl_2022/wnioski_dofinansowane_2022.pdf

 

Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu
Podpisanie umów z grantobiorcami konkursu