Prawie 13,5 km drogi łączącej gminę Radzanowo z gminą Bulkowo ma być wyremontowane do końca października tego roku. Inwestycja pochłonie blisko 17 mln zł i jest wyczekiwania zarówno przez mieszkańców, jak i samorządowców Ziemi Płockiej. W czwartek, 23 marca, została podpisana umowa z wykonawcą.

Początek tej ważnej, strategicznej inwestycji drogowej w powiecie płockim można tak naprawdę datować na ubiegły rok. Wtedy to okazało się, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu, uporowi i determinacji Samorządu Powiatu Płockiego, przebudowa drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo na odcinku od km 7+900 do km 12+815 i od km 13+485 do km 22+017 o łącznej długości 13,447 km otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Władze Powiatu otrzymały wtedy symboliczny czek na kwotę 17,1 mln zł i obietnicę, że wkrótce pieniądze fizycznie trafią do powiatu.

Teraz prace nabiorą realnego kształtu, bowiem właśnie podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Wydarzenie, w formie konferencji prasowej, odbyło się w czwartek, 23 marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Uczestniczyli w nim: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Sekretarz Rady Powiatu Płockiego Paweł Tokarski, Radni Powiatu Płockiego: Elżbieta Jachimiak, Piotr Skorupski, Bogdan Matczak (Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego), Wójt Gminy Radzanowo Piotr Jakubowski, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Piotr Andrzejewski, Wiceprezes Zarządu – Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Dariusz Michalak, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku kom. Tomasz Ziółkowski, Radni Gminy Bulkowo.

Starosta podkreślił raz jeszcze, że to jedna z największych i najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Podziękował przy tym Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku, którego pracownicy sami opracowali całą dokumentację projektową, na podstawie której można było ogłosić przetarg na przebudowę drogi. – Skupiamy się na drogach, które są niebezpieczne dla użytkowników, ale również tych o dużym natężeniu ruchu i strategicznym znaczeniu komunikacyjnym. Droga relacji Rogozino – Blichowo – Bulkowo spełnia właściwie wszystkie te kryteria – mówił Starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk poinformował, że prace będą przebiegały etapami. W ich ramach trzeba będzie m.in. wykarczować krzaki zlokalizowane w pasie drogowym, wykonać warstwę wyrównawczą, ściąć i uzupełnić pobocza, odwodnić korpus drogowy, odtworzyć oznakowanie poziome, zbudować chodnik. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A.  z Gostynina (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.  z Koła (partner konsorcjum).

Wójt Gminy Radzanowo Piotr Jakubowski oraz Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk podziękowali za inwestycję, podkreślając, że tylko dobra współpraca przynosi efekty.

Warto przypomnieć, że w ub.r. wyremontowano pierwszy etap drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo  na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km. – Teraz idziemy dalej – podkreślił Starosta Sylwester Ziemkiewicz, informując, że na ten rok samorząd przewidział jeszcze rozpoczęcie wielu innych ważnych inwestycji drogowych, jak choćby rozbudowę ciągu dróg powiatowych Goślice-Leszczyn-Smolino-Sędek-Przeciszewo i Opatówiec-Zagroba (inwestycja zakłada rozbudowę dróg na łącznym odcinku ok. 20,08 km za 75 mln zł) czy remont ok. 10 km dróg wokół Orlenu na mocy porozumienia z koncernem.

Praktycznie na terenie każdej gminy będą się w tym roku odbywać remonty i przebudowy dróg powiatowych – zakomunikował Starosta, przypominając, że od poniedziałku 27 marca nastąpi całkowite zamknięcie ruchu drogowego w miejscowości Biała. Wszystko w związku z budową ronda w tej miejscowości. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w tym miejscu to 5 sierpnia br.

 

Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!
Startuje jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w tej kadencji!