„Mój pamiętnik – ocalić wspomnienia od zapomnienia”, „Lem jest STEAM”, „Kisimy na zdrowie – od nasionka do przetworu”, „Wieczornica Patriotyczna – spotkanie poetycko-muzyczne przy świecach i herbacie”, „Mamo, Tato – to już lato”, „Babcia, dziadek, wnuczek, smyk – wszyscy razem ino mig”, „Powiew żniwnej tradycji z Wesołymi Babeczkami”, „Letnia klubokawiarnia w Radzanowie” - to tylko niektóre z 41 ocenionych pozytywnie i dofinansowanych projektów w ramach tegorocznego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Konkurs jest elementem projektu pn. „Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie II”.

To jedno z najpopularniejszych przedsięwzięć w Powiecie Płockim. Co roku konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy proponują bardzo ciekawe inicjatywy. Nie inaczej było i w tym roku.

Przypomnijmy, że lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłasza Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie dofinansowane jest również ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W tym roku wnioski można było składać do 1 maja. Wpłynęło 50 projektów, z czego 4 nie spełniły wymogów formalnych. Komisja wyłoniła 41 projektów, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów. Są to lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, organizacje sportowe, senioralne oraz grupy nieformalne z terenu Powiatu Płockiego. Maksymalnie wnioskodawca mógł zdobyć 6 tys. zł.

W czwartek, 18 maja 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podpisanie umów z pomysłodawcami wszystkich działań. W sumie na granty przeznaczono w tym roku 120 tys. zł.

W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim grantobiorcy, czyli ludzie, którzy – dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i chęciom – rozwijają i integrują swoje „małe ojczyzny”. Obecni byli także: Iwona Marczak Prezes Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Członek Zarządu Powiatu Płockiego, Radny Powiatu Bogdan Banaszczak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek

Prezes Iwona Marczak przypomniała, że wspierane były te projekty, które mają na celu inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które będą służyły pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. Podziękowała też wszystkim wnioskodawcom za bardzo ciekawe pomysły, a partnerom za wsparcie, również to finansowe.

Starosta Sylwester Ziemkiewicz również podziękował grantobiorcom za ciekawe, potrzebne projekty, podkreślił, że bardzo go cieszy taka popularność konkursu i zapewnił, że Starostwo każdego roku z wielką chęcią będzie wspierało te cenne inicjatywy.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali pieniądze w ramach tegorocznej edycji konkursu „Działaj Lokalnie”, mogli krótko przedstawić swój projekt. Następnie nastąpiło podpisanie umów.

Całą listę dofinansowanych projektów można znaleźć tutaj: http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/dl_2023/wyniki_dl_2023.pdf

Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!
Działają lokalnie, myślą globalnie. To oni wywalczyli granty dla swoich gmin!