W czwartek,  25 maja 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody: Etap Regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „MÓJ LAS”  XLVI edycji 2022/2023 oraz XLV edycji konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel” z tematem wiodącym „Moja rodzina dba o przyrodę”.

Podczas uroczystości z udziałem: Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Doroty Zakrzewskiej, Urszuli Mielczarek - wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Laureatów, nauczycieli, pod których kierunkiem wykonane zostały nagrodzone prace konkursowe oraz  rodziców wręczone zostały nagrody 93 laureatom z 15 przedszkoli i szkół Gmin: Bodzanów, Mała Wieś, Staroźreby, Miasta i Gminy Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin.

Konkursy organizowane są od pierwszych edycji, od przedszkolaków do uczniów liceów ogólnokształcących i ponadpodstawowych szkół zawodowych.

Podnoszą one świadomość  przyrodniczą, rozbudzają wrażliwość estetyczną, zainteresowanie przyrodą swojego regionu, zachęcają rodziny do wspólnego spędzania czasu, czerpania radości i zadowolenia z działania rodziców i dzieci.

Najciekawsze, bogate merytorycznie prace  11 laureatów XLV edycji konkursu „Przyroda-Twój Przyjaciel” z tematem wiodącym  „Moja rodzina dba o przyrodę”.:

FRANCISZKA JAKUBOWSKIEGO - ucznia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ojczyzny w Nowym Miszewie, praca wykonana pod kierunkiem Pani Marzenny Antczak,

ZOFII  ANTCZAK oraz MARCELINY NOWACKIEJ - uczennic Szkoły Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie, prace wykonane pod kierunkiem Pani Marzeny Janowskiej,

BARTŁOMIEJA BOSZKO - ucznia Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach, praca wykonana pod kierunkiem Pana Rafała Jędrzejewskiego i Pani Jolanty Paćkowskiej,       

MARTY ŁAWICKIEJ i JULII KĄDRACKIEJ - uczennic Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach, prace wykonane pod kierunkiem Pani Alicji Amroziak i Pani Emilii Zarzyckiej,    

IGORA WACHOL - ucznia Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie, praca wykonana pod kierunkiem Pani Mirosławy Grzelak,                                                                                                                       

MAI BRZEZIŃSKIEJ -  uczennicy Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, praca wykonana pod kierunkiem Pani Anny Kurpińskiej,                        

MARTY JANKOWSKIEJ i KAROLINY PAKULSKIEJ -  uczennic Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, prace  wykonane pod kierunkiem Pani  Lidii Olejnik i Pani Danuty Ziarkowskiej,                                                                                                                

WOJCIECHA STRZELECKIEGO - ucznia Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, praca wykonana pod kierunkiem Pani Henryki Kwiatkowskiej,                                                 

prezentowane są do końca wakacji na wystawie w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku Sp. z o.o.

 

W konkursie „Mój Las” indywidualne prace  konkursowe wykonane zostały  w poszczególnych kategoriach wiekowych:          

kategoria I -  uczniowie szkół podstawowych klas I - III prace na temat „Moja wycieczka do lasu”             

kategoria II - uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI prace na temat „Leśna spiżarnia - jak z niej korzystać”                           

kategoria III  -  uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII prace na temat „ Drewno - czy jest nam potrzebne”     

kategoria IV  -  młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych  prace na temat „Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce ”.

                                                                                                          

Najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej odesłane zostały do II etapu konkursu, oceny na szczeblu ogólnopolskim.

Wśród nagrodzonych uczestników konkursu „Mój Las” są laureaci  etapu ogólnopolskiego.

W pierwszej kategorii wiekowej za prace na temat „Moja wycieczka do lasu”                       

 I nagrodę otrzymała uczennica LENA ZAMBRZYCKA ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Opiekun merytoryczny pracy Pani  Agnieszki Orlik                                                                                                                                              

III nagrodę  BLANKA IRZYK – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie. Opiekun merytoryczny Pani Sylwii Piegat.

 

Wydarzenie to przebiegało pod patronatem honorowym Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza.

Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Podsumowano konkursy organizowane przez Płocki Okręg Ligi Ochrony Przyrody