W czwartek, 17 sierpnia, władze Powiatu Płockiego podpisały umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. W uroczystości  w Orszymowie wzięli udział również mieszkańcy, dla których modernizacja drogi to zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i większy komfort użytkowania.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (droga powiatowa nr 2953W) - Gródkowo zostanie zrealizowana na odcinku o długości 1 km.

W zakres prac wchodzą:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wycinka drzew i krzewów,
  • frezowanie istniejącej nawierzchni,
  • zabezpieczenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • wykonanie konstrukcji jezdni o szerokości 6 m,
  • wykonanie zjazdów do działek,
  • wykonanie poboczy o szerokości 1 m,
  • wykonanie przepustu drogowego pod koroną drogi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Pracy jest sporo, ale i droga od dawna czeka na remont. O tym, jak bardzo ta inwestycja jest potrzebna, świadczy obecność mieszkańców Orszymowa i gm. Mała Wieś na uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą.

W wydarzeniu, które odbyło się na parkingu przy kościele pw. św. Floriana w Orszymowie, wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Członkowie Zarządu Powiatu w Płocku Apolinary Gruszczyński i Stefan Jakubowski, Radni Powiatu Płockiego Elżbieta Jachimiak i Bogdan Matczak, Proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Marcin Głuchowski - właściciel firmy DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa, która wykona inwestycję, Radni Gminy Mała Wieś, mieszkańcy Orszymowa i gminy.

Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, który – wraz z pracownikami – nadzoruje i prowadzi powiatowe inwestycje drogowe.

Zadania, co podkreślał Starosta Sylwester Ziemkiewicz, nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego i Marszałka Adama Struzika. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Rangę inwestycji podkreślał Członek Zarządu Powiatu w Płocku Apolinary Gruszczyński, dla którego Orszymowo to miejscowość rodzinna, a sprawy mieszkańców gminy Mała Wieś zawsze są priorytetem. Dziękował za wsparcie Proboszczowi, a także mieszkańcom, którzy - tak jak on sam - zabiegali o remont tej drogi i angażowali się w to, by wreszcie się dokonał.

O tym, jak ważna to droga, mówiła Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, która pochodzi z tych stron i której wydział pozyskuje dofinansowanie do powiatowych inwestycji.

- Remontowana droga biegnie od skrzyżowania w Wilkanowie do kościoła w Orszymowie. Jest to dla mnie wyjątkowa inwestycja, ponieważ z Orszymowem, gminą i parafią pw. św. Floriana jestem związana rodzinnie i sentymentalnie i wiem, jak bardzo mieszkańcy czekają na tę modernizację. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać wsparcie finansowe i inwestycja wreszcie doczeka się realizacji – mówiła Karolina Koper.

Wartość inwestycji to 2 307 995,12 zł.

Termin realizacji: 29 marca 2024 roku.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo na odcinku od km 0+000 o długości 1,000 km” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną
Droga w Orszymowie idzie do remontu. Inwestycja będzie gotowa wiosną