Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy przekazać wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom oświaty wyrazy głębokiego uznania i szacunku.

Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” – Janusz Korczak…

14 października to dzień szczególny w polskiej oświacie – to doskonała okazja do podziękowania Państwu za pracę, wyrozumiałość i cierpliwość.

Dzięki Wam młodzież zdobywa umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. To Wy uczycie szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, rozwijacie zdolności i pasje, kreujecie twórcze myślenie oraz wspieracie działania młodych ludzi.

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Państwu życzenia samych dobrych dni, zadowolenia, dobrego zdrowia i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Z najserdeczniejszymi życzeniami i uznaniem

Samorząd Powiatu Płockiego