W czwartek, 19 października 2023 roku, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku, podczas którego członkowie Zarządu omawiali bieżące problemy i najistotniejsze sprawy dla życia Powiatu Płockiego.

Obradom tradycyjnie przewodniczył Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli także: Wicestarosta Iwona Sierocka, Członkowie Zarządu Powiatu Bogdan Banaszczak, Apolinary Gruszczyński i Stefan Jakubowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska oraz Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Narada tak jak zawsze obfitowała w szereg najistotniejszych obecnie spraw, nad którymi zarówno Zarząd, jak i Rada Powiatu, pochylą się w najbliższych tygodniach.

Dyskutowano o kwestiach finansowych, potrzebach szkół i domów pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, planowanych inwestycjach drogowych, a także m.in. idei uchwalenia powiatowego programu budowy dróg rowerowych.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Płockiego
Posiedzenie Zarządu Powiatu Płockiego
Posiedzenie Zarządu Powiatu Płockiego
Posiedzenie Zarządu Powiatu Płockiego